Dr Anna Gierczyńska

Dr Barbara Marek

Dr Paweł Mielnik

w sprawie umówienia wizyty prosimy o kontakt pod telefonem 22 828 59 03

Prof. dr hab. n.med. Piotr Roszkowski

Dr n.med Halina Żak