oko

Czy wiecie, że zaćma jest w dzisiejszym świecie najpowszechniejszą przyczyną utraty widzenia? Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia uznała jaskrę za chorobę społeczną. Obydwie choroby należą do chorób soczewek. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tego rodzaju chorobach i czym charakteryzuje się w ogóle soczewka?

Co to jest soczewka?

Soczewka to część oka. Przezroczysta i elastyczna. Unaczyniona i unerwiona. Umiejscowiona na więzadełkach i mięśniach, między tęczówką a ciałem szklistym. Mająca kształt dwuwypukłego krążka, o około półcentymetrowym promieniu. Zbudowana z jądra otoczonego korą zbudowaną z wydłużonych komórek nabłonkowego pochodzenia, zwanych włóknami.

Ciekawostka – u wodnych kręgowców soczewka jest kulista.

Zmiany położenia soczewki

Przemieszczenie się soczewki jest spowodowane częściowym albo całkowitym zerwaniem soczewki z aparatu zawieszającego, czyli wiązadeł Zinna. Częściowe przemieszczenie, zwane podwichnięciem soczewki, spowodowane jest zerwaniem wiązadeł. Z kolei całkowite zerwanie z aparatu zawieszającego, które lekarze nazywają zwichnięciem soczewki, powoduje przemieszczenie do komory szklistki, czyli tzw. utopienie w ciele szklistym albo przemieszczenie poprzez otwór źreniczny do komory przedniej oka.

Przyczyny przemieszczenia są wrodzone albo nabyte.

A oto, w jakich 3 chorobach występują przemieszczenia wrodzone:

  1. W homocystynurii – jest to wrodzone zaburzenie metaboliczne, które dziedziczone jest autosomalnie recesywnie. Chorobę tę powoduje niedobór enzymu syntetazy.
  2. W zespole Marfana – choroba spowodowana zaburzeniami tkanki łącznej W tym przypadku soczewka przemieszcza się obustronnie, ku górze.
  3. W Zespole Weilla-Marchesaniego – również choroba tkanki łącznej, dziedziczona autosomalnie dominująco. Soczewka przemieszcza się zazwyczaj ku dołowi.

Ciekawostka – z kolei najpowszechniejsze przemieszczenie nabyte soczewki to podwinięcie albo zwichnięcie w wyniku urazu.

Zaćma

Zwana inaczej kataraktą. To patologiczny stan soczewki, który polega na utracie przezroczystości. Prowadzi to do utraty widzenia – częściowej albo całkowitej. Zaćma zaćmie nie jest równa – dzieli się na trzy rodzaje:

  • wrodzoną – spowodowaną uszkodzeniami płodu w czasie organogenezy, zaburzeniami metabolicznymi, czynnikami genetycznymi (na przykład zespołem Downa), infekcją wirusową albo wewnątrzmaciczną (na przykład zaćmą różyczkową) lub też zakażeniem pasożytniczym. Tego typu zaćmę leczymy tylko operacyjnie. Zwykle nie postępuje, a ostrość wzroku spada w zależności od stopnia zmętnienia soczewki.
  • dziecięcą
  • nabytą – na przykład starcza, pourazowa, endokrynna, toksyczna, jatrogenna, wtórna czy powikłana.

Lekarze przyznają, że owa choroba oka przebiega zazwyczaj powoli – od zmętnienia w obwodowej korze soczewki albo w jądrze i pod torebką tylną do całkowitego zmętnienia soczewki w ciągu miesięcy lub lat. Z kolei zaćma starcza pojawia się w obu oczach.

Ciekawostka – zaćma może mieć trzy postacie kliniczne: zaćma korowa (występująca najczęściej, kiedy zmętnienia pojawiają się w warstwie korowej soczewki), zaćma jądrowa (kiedy dochodzi do zmętnienia jądra soczewki, a kora pozostaje przezroczysta) i zaćma podtorebkowa tylna (jest to zaćma patologiczna, występująca w cukrzycy i stanach zapalnych oka).

Jaskra

Jaskra to choroba powodująca postępujące oraz nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzrokowego i zawężenia pola widzenia. To choroba spowodowana nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Leczenie jaskry polega na zmniejszaniu ciśnienia śródgałkowego za pomocą leków, które ułatwiają odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej. Lekarz zaleca stosowanie kropli do oczu czy też leków doustnych. Jaskrę lekarze leczą również operacyjnie.

Ciekawostka – nie każdy wie, że Światowa Organizacja Zdrowia uznała jaskrę za chorobę społeczną. Na świecie choruje na nią 2% populacji. Co ciekawe, jaskra przebiega też najczęściej bezobjawowo albo skąpoobjawowo.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03