krew do badania w probówce

Zaburzenia krzepnięcia krwi to wszelkiego rodzaju skazy krwotoczne. Dolegliwość ta może przyjąć dwie postacie: nadmiernego lub niedostatecznego krzepnięcia. Proces krzepnięcia jest bardzo złożony, uczestniczą w nim nie tylko płytki krwi, ale także znajdujące się w ścianach naczyń krwionośnych oraz w osoczu czynniki krzepnięcia. O zaburzeniach krzepnięcia można mówić już w przypadku, kiedy działanie jednego z tych czynników ulega rozregulowaniu i nie jest możliwe powstrzymanie krwawienia.

Jakie są rodzaje zaburzeń krzepnięcia krwi?

Wśród zaburzeń krzepnięcia krwi wyróżnia się:

 • skazy zakrzepowo-zatorowe;
 • skazy krwotoczne.

Skazy zakrzepowo-zatorowe

W naczyniach krwionośnych osób dotkniętych tym schorzeniem tworzą się spontanicznie zakrzepy.

Skazy zakrzepowo-zatorowe

W tym przypadku nawet najmniejszy uraz, niewielkie stłuczenie kończą się wybroczynami, sińcami lub krwiakami. Po wyrwani zęba, po operacji chirurgicznej, czy po skaleczeniu się pojawiają nadmierne krwawienia, które mogą trwać wiele godzin. Skazy krwotoczne zostały podzielone na:

 • skazy o charakterze naczyniowym;
 • skazy krwotoczne płytkowe, które powstają u osób z niedoborem płytek krwi lub są wynikiem zaburzeń w czynnościach hemostatycznych płytek krwi;
 • skazy krwotoczne osoczowe – powstają, kiedy w osoczu znajduje się zbyt mała ilość czynników krzepnięcia;
 • skazy mające charakter mieszany.

Jakie są przyczyny powstawania zaburzeń krzepnięcia?

Przyczyny powstawania zaburzeń krzepnięcia krwi dzieli się na: wrodzone i nabyte. W przypadku skazy naczyniowej do wrodzonych przyczyn zaburzeń krzepnięcia należą:
choroby tkanki łącznej, w tym wrodzona łamliwość kości;

 • zespół Ehlersa-Danosa;
 • zespół Marfana;
 • choroba Rendu-Oslera-Webera.

Skazy krwotoczne naczyniowe nabyte mogą być skutkiem:

 • radioterapii;
 • zakażenia w takich chorobach zakaźnych jak: ospa wietrzna, płonica, błonica, odra;
 • zażywania sterydów.

Wrodzone przyczyny powstawania skaz krwotocznych płytkowych to:

 • zespół Glanzmanna;
 • aplazja szpiku;
 • zespół Fanconiego;
 • rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe;
 • zespół Bernarda-Souliera.

Przyczyny nabyte tych skaz to:

 • transfuzja krwi lub preparatów krwiopochodnych;
 • zażywanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy;
 • niedobór witaminy B9 i B12.

Wrodzoną przyczyną powstawania skaz krwotocznych osoczowych mogą być:

 • choroba von Willebranda;
 • hemofilia typu A lub B.

Do nabytych przyczyn skaz krwotocznych osoczowych należą:

 • przyjmowanie doustne leków przeciwzakrzepowych;
 • niewydolność wątroby;
 • niedobór witaminy K.

Diagnostyka

Podstawowym badaniem, które pozwoli postawić właściwą diagnozę jest wykonanie koagulogramu. Jest to badanie, które polega na oznaczeniu liczby trombocytów, czyli płytek krwi, które są odpowiedzialne za proces jej krzepnięcia. Badanie to jest wykonywane u wszystkich osób, które mają mieć wykonaną operację chirurgiczną, ale także u tych osób, u których zachodzi podejrzenie, że proces krzepnięcia krwi nie jest prawidłowy. Wskazaniem do wykonania koagulogramu są:

 • nawracające krwawienia z układu pokarmowego, nosa lub dziąseł;
 • długie i obfite miesiączki oraz pojawiające się pomiędzy nimi krwawienia;
 • siniaki, które pojawiają się po bardzo małych urazach;
 • wybroczyny na błonach śluzowych i skórze;
 • przedłużające się krwawienia po zranieniu się.

Dodatkowo wykonywane są badania, które pozwalają stwierdzić, który z czynników krzepnięcia występuje nadmiernej lub w zbyt małej ilości.

Leczenie

Po przeprowadzeniu szczegółowych badań, które wykażą, jakie są przyczyny zaburzeń krzepnięcia krwi możliwe jest rozpoczęcie właściwego procesu leczenia. Bardzo często leczenie wymaga hospitalizacji. Bardzo często podawana jest witamina C oraz rutyna, których zadaniem jest uszczelnienie ścian naczyń włosowatych. Pacjenci otrzymują także preparaty krwiopochodne lub krew, które zawierają brakujący czynnik krzepnięcia. W wyjątkowych sytuacjach zachodzi konieczność usunięcia śledziony. W przypadku nadczynności tego organu u pacjentów niszczona jest bowiem zbyt duża ilość płytek krwi, stąd podejmowana jest decyzja o jej usunięciu.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03