Badanie psychotechniczne wymagane jest, gdy w ramach obowiązków służbowych występuje kierowanie pojazdami mechanicznymi (samochody, maszyny i urządzenia) lub praca na wysokości.

W przypadku kierowców zawodowych ważność badania psychotechnicznego wynosi 5 lat. Nawet w przypadku zmiany miejsca pracy badania psychotechniczne zachowują swoją ważność.