Czasami przed zatrudnieniem u konkretnego pracodawcy należy wykonać badania lekarskie. Zaniedbanie tego obowiązku może wiązać się z dotkliwymi karami. Niekiedy pewnego rodzaju analizy należy powtarzać okresowo. Istnieją także pracownicze  badania kontrolne. Kto płaci za takie badania? Gdzie można je wykonać?   Ustawa o Medycynie Pracy Każdy pracownik podlega ochronie w miejscu pracy. Jednym z podstawowych…

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03