Każdy zatrudniony ma obowiązek wykonania badań medycznych po 30-dniowej chorobie. W przypadku powrotu do firmy z urlopu macierzyńskiego lub bezpłatnego nie ma takiego obowiązku. Urlop macierzyński a termin badań lekarskich Według art. 229 § 2 kodeksu pracy, każdy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Jednak nad ich częstotliwością czuwać ma medyk opiekujący się pracownikiem w danej…

Czasami przed zatrudnieniem u konkretnego pracodawcy należy wykonać badania lekarskie. Zaniedbanie tego obowiązku może wiązać się z dotkliwymi karami. Niekiedy pewnego rodzaju analizy należy powtarzać okresowo. Istnieją także pracownicze  badania kontrolne. Kto płaci za takie badania? Gdzie można je wykonać?   Ustawa o Medycynie Pracy Każdy pracownik podlega ochronie w miejscu pracy. Jednym z podstawowych…

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03