Każdy zatrudniony ma obowiązek wykonania badań medycznych po 30-dniowej chorobie. W przypadku powrotu do firmy z urlopu macierzyńskiego lub bezpłatnego nie ma takiego obowiązku. Urlop macierzyński a termin badań lekarskich Według art. 229 § 2 kodeksu pracy, każdy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Jednak nad ich częstotliwością czuwać ma medyk opiekujący się pracownikiem w danej…

Zaświadczenie o zdolności do pracy wydawane jest w trakcie wizyty u lekarza medycyny pracy. Jeżeli na skierowaniu z miejsca pracy znajdują się czynniki szkodliwe (zaliczamy tu również pracę przy komputerze) konieczne są wizyty również u innych specjalistów (np. okulista, laryngolog, neurolog) lub dodatkowe badania laboratoryjne. W przychodni Medica2000 gwarantujemy wykonanie wszystkich badań oraz odbycie wszystkich wizyt jednego dnia.

Na wizytę do lekarza medycyny pracy należy zabrać ze sobą skierowanie z miejsca pracy oraz dowód osobisty. Jeżeli celem wizyty jest wydanie książeczki sanitarnej należy zabrać ze sobą wynik badania na nosicielstwo otrzymany z Sanepidu lub innego laboratorium.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03