Pierwotny kłujący ból głowy

Nagle, w ciągu jednej sekundy doświadczacie silnego bólu głowy. Może to nic dziwnego, bo przecież migrena wpisana jest w funkcjonowanie zdrowia kobiety, ale ten ból jest nietypowy. Przypomina krótkie szarpnięcie. Występuje w ograniczonych, niewielkich ale różnych miejscach czaszki. Czasami pojawia się raz, a czasami kilka razy w ciągu dnia. To choroba o nazwie: pierwotny kłujący…

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03