Badanie stopnia czystości pochwy jest to badanie opisujące ogólny stan mikrobiologiczy pochwy.  Samo badanie przeprowadzane jest identycznie jak cytologia. Wynik badania przedstawiony jest w postaci 4-stopniowej skali. Stopień I jest wynikiem prawidłowym, stopnie od II do IV są wynikami nieprawidłowymi oznaczającymi (w zależności od ilości) obecność drobnoustrojów patogennych, grzybów lub pierwotniaków. Badanie czystości pochwy pozwala stwierdzić czy pacjentka cierpi na infekcję bakteryjną, grzybiczą…

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03