Pierwotny kłujący ból głowy

Nagle, w ciągu jednej sekundy doświadczacie silnego bólu głowy. Może to nic dziwnego, bo przecież migrena wpisana jest w funkcjonowanie zdrowia kobiety, ale ten ból jest nietypowy. Przypomina krótkie szarpnięcie. Występuje w ograniczonych, niewielkich ale różnych miejscach czaszki. Czasami pojawia się raz, a czasami kilka razy w ciągu dnia.

To choroba o nazwie: pierwotny kłujący ból głowy.

Ból typu igły lodowej

Jak wykryto tę chorobę? Był rok 1979, kiedy lekarze Sjaastad Harven, odwiedzając różne szpitale w USA i poszukując w nich przypadków przewlekłej napadowej hemikranii, przeprowadzając wywiady, natknęli się na pacjentów skarżących się na specyficzne bóle głowy polegające na krótkich szarpnięciach (jolt) albo dźgnięciach (jab). Lekarze ci opisali te przypadki jako „jab and jolt syndrome”.

W tym samym czasie zupełnie inny zespół naukowców (Raskin i Schartz) opisał pacjentów doświadczających krótkich kłujących bólów głowy, podobnych do działania ostrego narzędzia albo igły. Naukowcy zanotowali to jako „icepick – like pain”, co po polsku znaczy „ból typu igły lodowej”.

Najczęściej chorują kobiety po 46 życia

Choroba ta przebiega zazwyczaj łagodnie i większość osób nie zgłasza jej lekarzom, ponieważ ból trwa krótko i pojawia się rzadko. Dotyczy około 2% populacji. Pacjenci są w różnym wieku, ale najczęściej są to kobiety po 46 roku życia. „Jab and jolt” dotyka także dosyć często młodzież.

Najczęściej trwa sekundę, ale niektórzy pacjenci oceniają, że jest to 3 – 5 sekund. 4% pacjentów doświadcza bólu kilkunastosekundowego.

Zazwyczaj nie towarzyszą takiemu bólowi inne objawy, ale pojedynczy pacjenci zgłaszają nudności albo fotofobię, czyli światłowstręt polegający na odczuwaniu dyskomfortu albo bólu podczas eksponowania oczu w kierunku światła.

Jak leczyć?

Lekarze mówią, że w większości przypadków nie trzeba leczyć tej choroby. Jeśli występują krótkie sekundowe i rzadkie bóle, lekarz powinien wyjaśnić pacjentce czy pacjentowi istotę tych zaburzeń. Powinien przede wszystkim wyjaśnić, że nie grożą tym objawom żadne niebezpieczeństwa. Uspokojenie pacjentki jest ważne, gdyż bólom głowy często towarzyszy lęk. Obawia się ona, iż może dostać udaru. Czasami jest jednak tak, że mimo wyjaśnienia charakteru choroby, pacjentka czy pacjent nadal boją się o własne życie. Wówczas lekarz aplikuje środki antylękowe.

Inne rodzaje bólów głowy

Jakie jeszcze choroby wiążą się z bólem głowy?

  • naczyniowe bóle głowy – do których należy migrena (okresowy, jednostronny, nagły ból, któremu towarzyszą nudności, ślinotok albo suchość w jamie ustnej, czasami wymioty. Odczuwany jako pukanie lub bicie młotkiem zsynchronizowane z tętnem. Zlokalizowany w rozgałęzieniach tętniczych), naczynioruchowy ból (który w odróżnieniu od bólu migrenowego nie jest odczuwany jako tętnienie. Jest wynikiem zaburzeń w naczyniach krwionośnych, pojawia się pod wpływem stresu albo problemów ze snem), a także ból głowy w nadciśnieniu tętniczym i miażdżycy (odczuwany zazwyczaj w potylicy i pojawiający się najczęściej rano)
  • pourazowe bóle głowy – pojawiające się bezpośrednio po urazie, na przykład po uderzeniu i manifestują wstrząśnięcie mózgu oraz zaburzenia krążenia krwi w mózgu oraz w jego okolicach. Odczuwane jako rozpierające lub ściskające bóle tępe. Nie należy takiego bólu lekceważyć, gdyż nawet niewielki uraz głowy może być niebezpieczny.
  • bóle głowy pochodzenia toksycznego – będące następstwem przewlekłego lub ostrego zatrucia organizmu środkami chemicznymi, na przykład cieczą, gazem albo ciałem stałym. Powstają wskutek zatrucia benzenem, tlenkiem węgla, nitrobenzenem, alkoholem etylowym lub metylowym, toluenem, siarkowodorem, nikotyną lub ołowiem.
  • bóle głowy w chorobach oczu – towarzyszą np. zapaleniu tęczówki, rogówki czy jaskrze albo zmęczeniu oczu.
  • bóle głowy związane z zaburzeniami psychicznymi – kiedy chorzy z zaburzeniami psychicznymi (a czasami też nerwicowymi) określają bólem głowy uczucie pustki w głowie i zaburzenia pamięci
  • bóle głowy będące konsekwencją zmian w obrębie szyi i karku – związane ze zmianami zwyrodnieniowymi, urazowymi albo będące skutkiem wypadnięcia dysku tarczy międzykręgowej kręgosłupa. Boleściom tym towarzyszą zwykle bóle karku i zawroty głowy
  • inne bóle – nerwobóle twarzy i głowy, bóle głowy będące następstwem bólów stanów zapalnych głowy, bóle głowy w chorobach uszu i w chorobach zatok przynosowych

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03