pielęgniarka pobiera krew do badania

Rola diagnostyki w trosce o zdrowie jest nie do przecenienia, dlatego też istotne jest, aby regularnie poddawać się badaniom, które są w stanie wykrywać nawet wczesne zmiany w organizmie. Jednym z takich badań jest badanie morfologiczne krwi – podstawowego płynu ustrojowego, który pełni niezwykle ważną funkcję w organizmie człowieka. Sprawdźmy, jak ono przebiega, po co się je wykonuje i jak się do niego przygotować.

 

Istnieje cała gama badań diagnostycznych, których wykonywanie pozwala na wczesne wykrywanie rozmaitych schorzeń i jest przy tym pomocne w diagnostyce chorób bądź po prostu w regularnej profilaktyce. To jednak badanie krwi jest jednym z najczęściej zlecanych przez lekarzy i wykonywanych prywatnie, jako że ństwopozwala zyskać dość ogólny obraz na pełną kondycję organizmu jedynie poprzez określenie stanów ilościowych i jakościowych elementów morfotycznych. Nie należy się go obawiać, choć nie należy do najprzyjemniejszych – jest jednak szalenie przydatne, proste oraz w dzisiejszych czasach również bezpieczne.

Czym jest morfologia krwi?

Morfologia krwi to podstawowe badanie diagnostyczne wykonywane na próbce krwi. W trakcie wykonywania tego badania określa się stan ilościowy i jakościowy poszczególnych składników krwi. Wyniki mogą w jawny sposób wskazywać na istniejące choroby, skazy krwotoczne, stany zapalne, schorzenia zakaźne, choroby krwi, a także krwotoki wewnętrzne, niedokrwistość czy nadkrwistość.

Do podstawowych składników krwi, które są kontrolowane podczas morfologii, zalicza się czerwone krwinki, hemoglobinę, białe krwinki, płytki krwi oraz badanie hematokrytu, związane z erytrocytami. Oczywiście wszystkie składniki krwi są badane bardziej kompleksowo, dlatego badanie jest rozbite a kilka różnych dziedzin i parametrów. Dodatkowo zazwyczaj robiony jest tzw. rozmaz, czyli badanie pod mikroskopem poszczególnych rodzajów leukocytów.

 

Analiza wyników krwi

Aby prawidłowo przeanalizować wyniki krwi, należy każdorazowo zwrócić się z nimi do lekarza, który zlecał wykonanie badań. Wynika to z faktu, że choć każde laboratorium przy wynikach krwi konkretnego pacjenta oznacza również uznawane przez siebie normy (które mogą się różnić zależnie od stosowanych jednostek czy aparatury), to jednak często indywidualne odchylenia od normy, o ile nie są zbyt duże i nagłe, nie są też niczym negatywnym. Lekarz, który prowadzi danego pacjenta, jest w stanie stwierdzić, na ile odchylenia od normy badań morfologicznych mogą być spowodowane nieprawidłowościami w organizmie, które trzeba jeszcze wykryć, a na ile są podyktowane np. chorobami przewlekłymi czy  po prostu indywidualnymi zmianami w zakresie uznanych norm. Ten drugi przypadek często występuje w przypadku odchyleń, które pojawiały się już wcześniej w badaniach, w żaden sposób jednak nie zostały powiązane w wyniku diagnostyki z jakimkolwiek schorzeniem.

 

Przeprowadzanie badania krwi

Badania krwi przeprowadza się w warunkach ambulatoryjnych. Krew w ilości zazwyczaj 5 ml dla morfologii bez dodatkowych badań pobiera się ze zgięcia łokciowego. Zwykle stosuje się zacisk powyżej łokcia oraz zaciskanie pięści w celu napompowania jej do pobrania krwi. Następnie w zdezynfekowane miejsce wbijana jest igła, a zacisk jest zwalniany. Pobranie krwi może sprawiać dyskomfort, jednak jest stosunkowo bezbolesne (nie licząc momentu wkłucia) oraz szybkie – całość trwa kilka do kilkudziesięciu sekund.

 

Błędy laboratoryjne w badaniu morfologicznym

Jak w każdym badaniu, również w przypadku badań morfologicznych krwi może dochodzić do rozmaitych błędów. Z rzadka są one spowodowane winą laboratorium, np. nieprawidłowym przechowywaniem krwi czy zbyt dużym odstępem między czasem, w którym próbka jest pobrana a tym, kiedy jest badana. W  niektórych przypadkach zaleca się korzystanie z usług laboratoriów przeprowadzających badanie na miejscu (np. przy problemach związanych z oznaczeniem płytek krwi) bądź takich, w których analiza dokonywana jest ręcznie – wynika to z możliwych błędów w badaniach automatycznych, które faktycznie pojawiają się przy pewnej grupie próbek krwi. Najczęściej jednak wszelkie nieprawidłowości, które wychodzą w sposób przekłamany w wynikach morfologii krwi wynikają z nieprawidłowego przygotowania pacjentów do pobierania krwi.  Z tego powodu niezwykle istotną rolę gra odpowiednie przygotowanie się do pobrania krwi.

 

Przygotowanie do badania

Przygotowanie do badania morfologicznego nie jest trudne, ale warto przeprowadzić je rzetelnie – zarówno jeśli chodzi o przygotowanie bezpośrednie, jak i wcześniejsze. Na 2-3 dni przed badaniem warto ograniczyć używki takie jak papierosy, kawa czy alkohol. Dobrze jest również prowadzić spokojniejszy tryb życia, bez nagłych sytuacji stresowych.

Dobę przed badaniem należy całkowicie wykluczyć spożycie alkoholu, który może zmieniać wyniki badania, a przede wszystkim zagęszczać krew, która będzie o wiele trudniejsza do pobrania i może zakłamywać ostateczny wynik. Nie należy również jeść przez 12 godzin przed badaniem – musi być ono wykonane na czczo.

Istotne jest również zachowanie tuż przed badaniem. Nie należy się forsować, dlatego trzeba zrezygnować z porannej dawki sportu i aktywności fizycznej; zaleca się nawet, aby na kwadrans przed samym pobraniem ograniczyć ruch i po prostu odpocząć. Ważne jest również to, aby się nie stresować nadmiernie badaniem, bo może to wpływać na badania krwi, zwłaszcza w przypadku wykonywania morfologii rozszerzonej czy z dodatkowymi wskaźnikami.

Jeśli przyjmujemy na stałe leki na choroby przewlekłe, istotne jest, aby ich przyjmowanie przed badaniem skonsultować z lekarzem. Często należy badanie wykonać jeszcze przed przyjęciem porannej dawki farmaceutyków. Jeśli jest to niemożliwe, należy zgłosić fakt przyjęcia leków w laboratorium, ponieważ mogą one zakłamywać niektóre wyniki badań. Na badanie należy zgłosić się maksymalnie do godziny 10, a najlepiej ok. godzinę po przebudzeniu, co wynika z faktu zmiany składu krwi. Po przebudzeniu warto napić się czystej, niegazowanej wody – ale nie więcej, niż jedną szklankę.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03