krew do badania w probówce

Jednym z podstawowych badań zlecanych pacjentom przez lekarzy internistów oraz specjalistów innych dziedzin medycyny, są badania krwi. Pozwalają one na przedstawienie ogólnego stanu organizmu człowieka. Jak je wykonać i kiedy można to zrobić?

Interpretacja badań podstawowych

Lekarz może ocenić zdrowie pacjenta i ryzyko zachorowania przez niego na takie schorzenia jak cukrzyca, miażdżyca czy anemia, na podstawie wyników podstawowych badań krwi. Wystarczy więc pobrać próbkę w laboratorium, a następnie poddać ją analizie pod kątem wyodrębnienia poszczególnych, występujących w niej cząsteczek, aby między innymi dowiedzieć się, czy dana osoba nie ma stanu zapalnego. Czasem wyniki badań mogą stanowić podstawę do dokonania bardziej drobiazgowej analizy stanu zdrowia pacjenta.

 

Podstawowe badania krwi  obejmują:

 • Morfologię – ocena 25 parametrów,
 • OB,
 • Jonogram – zawartość sodu, potasu i chlorków we krwi,
 • poziom glukozy,
 • Lipidogram – cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy,
 • Żelazo,
 • AIAT,
 • TSH,
 • Kwas moczowy,
 • Kreatynina,
 • Mocznik.

 

Opis poszczególnych badań

Morfologia krwi jest jednym z najczęściej zlecanych pacjentom podstawowych badań próbek krwi. Polega na ocenie ilościowej i jakościowej elementów morfotycznych krwi, a więc leukocytów, erytrocytów i trombocytów oraz stężenia hemoglobiny w próbce. Jeśli lekarz podejrzewa chorobę zakaźną, infekcję, skazę krwotoczną, istnienie krwotoku wewnętrznego lub poważnej choroby krwi, zleca morfologię.

Dla analizy toczących się w ciele danej osoby procesów zapalnych, nowotworowych czy reumatycznych, wykonuje się badanie OB, czyli odczyn Biernackiego. Służy ono do mierzenia drogi opadania czerwonych krwinek w niekrzepnącej krwi w ciągu 1 godziny.

Kolejnym badaniem laboratoryjnym krwi jest jonogram, polegający na ocenie zawartości elektrolitów w osoczu. Oznacza się w nim stężenie jonów ważnych dla zdrowia i życia człowieka – sodu, potasu i jonów chlorkowych. Jeśli są utrzymane na odpowiednim poziomie, świadczy to o dobrym stanie zdrowia pacjenta. W przeciwnym wypadku można podejrzewać choroby nerek, układu hormonalnego, oddechowego, czy choroby metaboliczne.
Przy podejrzeniu cukrzycy, lekarze zlecają badanie poziomu glukozy we krwi. Najczęściej badanie trzeba wykonać rano, na czczo. Jeśli jest powyżej normy, można mówić o stanie przedcukrzycowym lub o cukrzycy na różnych stopniach zaawansowania. Warto wykonać to badanie, jeśli pacjent skarży się na permanentne zmęczenie, nadmierne uczucie pragnienia i głodu, zaburzenia widzenia czy niewyjaśniony niczym, gwałtowny spadek masy ciała.
Lipidogram jest badaniem informującym o wysokości stężenia całkowitego cholesterolu, z rozbiciem na frakcje tzw. dobrego i złego cholesterolu – HDL i LDL we krwi. Mierzy też poziom trójglicerydów. Badanie powinno być wykonane na czczo, a wysoki poziom cholesterolu może świadczyć o zwiększonym ryzyku zachorowania na miażdżycę i choroby układu krążenia.
Badanie żelaza zleca się przy podejrzeniu anemii, czyli niedoboru żelaza, złego wchłaniania tego pierwiastka, czy przewlekłej utracie krwi oraz w czasie ciąży. Spada w okresie stresu, infekcji czy w przypadku choroby nowotworowej, choroby nerek lub wątroby.

Badanie ALT wykrywa uszkodzenie wątroby i zaleca się jego wykonanie u osób, które mogą być nosicielami wirusowego zapalenia wątroby czy też uległy zatruciu, albo walczą z nałogiem alkoholowym.
Oznaczenie TSH w badaniu krwi wykonuje się u pacjentów w przypadku podejrzenia nadczynności lub niedoczynności tarczycy. Niskie stężenie TSH sugeruje nadczynność tarczycy, ale konieczne jest wykonanie badań hormonalnych w celu potwierdzenia diagnozy.

Kwas moczowy oznacza się wyłącznie w próbce krwi żylnej, podobnie jak w przypadku kreatyniny, na czczo. Najczęściej oznaczenie stężenia kwasu moczowego stosowane jest przy podejrzeniu dny moczanowej. Kreatyninę oznacza się w surowicy krwi, a jej wzrost ponad normę może świadczyć o upośledzeniu pracy nerek. Ostatnim badaniem podstawowym krwi jest oznaczenie mocznika, a analiza ta umożliwia ocenę funkcji nerek.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03