Biopsja, czyli pobranie fragmentu tkanki, która przypuszczalnie dotknięta została zmianami chorobowymi (np. nowotworowymi), i poddanie jej badaniu histopatologicznemu, to jedna z najskuteczniejszych metod diagnostycznych. Do jej wykonania konieczne jest odpowiednie skierowanie. Czy może wystawić je lekarz ginekolog?

Na czym dokładnie polega biopsja?

Biopsja jest zabiegiem inwazyjnym, polegającym na wycięciu bardzo małego fragmentu tkanki, na której następnie przeprowadzane jest badanie histopatologiczne. Polega ono na bardzo dokładnej obserwacji pobranego materiału pod mikroskopem, a w jego wyniku możliwe jest rozpoznanie wielu zmian chorobowych, w tym nowotworowych, zwyrodnieniowych, zapalnych itp. Czasem jednak na podstawie biopsji przeprowadza się również innego rodzaju badania, np. wirusologiczne.

Istnieje wiele rodzajów biopsji. Wśród tych najczęściej wykonywanych można wymienić m. in. biopsję wycinkową, biopsję aspiracyjną cienkoigłową oraz biopsję gruboigłową. Pierwszy z zabiegów polega na, co zostało już wspomniane, chirurgicznym wycięciu fragmentu tkanki. Drugi i trzeci odbywają się natomiast poprzez wprowadzenie w tkankę igieł, a następnie pobraniu za ich pomocą niewielkich (często o kształcie cylindrycznym) wycinków.

W jakich ginekolog powinien zlecić wykonanie biopsji?

Biopsja jest jednym z najdokładniejszych badań, które pozwalają ocenić i opisać zmiany zachodzące w tkankach. W przypadku transformacji pojawiających się w piersiach uznawana jest ona nawet za jedyny w pełni skuteczny sposób ich rozpoznawania. Jeśli więc w czasie badania ginekologicznego piersi wykryta zostanie zmiana, która może mieć podłoże nowotworowe, lekarz powinien zalecić wykonanie biopsji.

Jakimi metodami wykonuje się biopsję piersi?

W przypadku tego zabiegu możliwe jest wykorzystanie 3 wspomnianych wcześniej technik, czyli biopsji chirurgicznej oraz cienko- lub gruboigłowej. Wszystkie one uznawane są za inwazyjne, jednak ich przeprowadzanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem.

Najnowocześniejszą i — jak wykazują eksperci — najbardziej skuteczną i najszybszą metodą jest biopsja mammotomiczna. Polega ona na precyzyjnym umieszczeniu igły w zmianie i następującym po nim „zassaniu” fragmentu tkanki. Tego rodzaju zabieg trwa zaledwie kilkadziesiąt minut, a po jego wykonaniu pacjentka może w pełni swobodnie się poruszać.

Czy biopsja boli?

Przeglądając komentarze i opisy badania, którego autorkami są kobiety mające za sobą biopsję, można niekiedy natknąć się na relacje podkreślające nieprzyjemne uczucia towarzyszące zabiegowi. Są to jednak jednostkowe przypadki. Biopsję przeprowadza się bowiem z użyciem znieczulenia miejscowego, a samo badanie nie pozostawia zbyt widocznych śladów. Mogą jednak wystąpić niewielkie krwiaki, które powinny wchłonąć się samoczynnie.

Czy ginekolog może wydać skierowanie na biopsję?

Tutaj odpowiedź może być tylko jedna: tak, może. Jeśli w czasie badania wykryte zostaną niepokojące zmiany, lekarz ginekolog powinien skierować pacjentkę na biopsję, która pozwoli na dokładne rozpoznanie charakteru zachodzących transformacji. Warto o tym pamiętać i w takich sytuacjach samodzielnie poprosić o stosowny dokument. Może mieć to bowiem kluczowe znaczenie dla udanego przebiegu leczenia.

Biopsja — o czym warto pamiętać?

Biopsja jest badaniem inwazyjnym (choć dzięki nowoczesnej technologii w bardzo niewielkim stopniu), które polega na pobraniu fragmentu dotkniętej zmianami tkanki, a następnie poddaniu jej badaniu histopatologicznemu. Sam zabieg jest bezbolesny (dzięki znieczuleniu) i może być wykonywany różnymi metodami. Największe znaczenie ma jego odpowiednio szybkie przeprowadzenie. Skierowanie na biopsję może wydać każdy lekarz specjalista. Dotyczy to także ginekologów.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03