3 rodzaje zabiegów położniczych

Dlaczego nacięcie krocza i pochwy to kontrowersyjna metoda? Co jest wskazaniem do wykonania zabiegu kleszczowego? Kiedy przeprowadzono pierwszy zabieg cesarskiego cięcia?

Poznajcie kilka faktów o zabiegach położniczych!

Jakie są wskazania do operacji położniczych?

Joachim Dudenhausen i Willibald Pschyrembel – autorzy książki pt. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze zauważają następujące wskazania do podjęcia operacji położniczych:

  • wskazania bezwzględne – z powodu naglącej przyczyny, na przykład konieczności natychmiastowego ukończenia porodu,
  • wskazania względne – kiedy pojawia się warunkowe zagrożenie, czyli kiedy nie jest konieczne natychmiastowe przystąpienie do operacji ale doświadczenie lekarza podpowiada, że czekanie może pogorszyć sytuację,

Wskazanie do operacji może dotyczyć samego płodu (w przypadku niewydolności łożyska albo wypadnięcia pępowiny), kobiety rodzącej oraz kiedy występuje nadciśnienie indukowane ciążą albo zagrożenie dla matki (krwawienie łożyskowe).

1. Nacięcie krocza i pochwy

To najczęstszy zabieg mający na celu poszerzenie kanału rodnego. Często wykonywany jest profilaktycznie i po to, aby uniknąć pęknięcia oraz rozciągnięcia pochwy. Zabieg ten wykonuje się również podczas samoistnych porodów, kiedy główka dziecka zaczyna się wyrzynać. Częściej wykonuje się ten zabieg u kobiet rodzących po raz pierwszy i po 30 roku życia.

Nacięcie krocza i pochwy wywołuje także liczne kontrowersje. Kontrowersyjny jest na przykład wpływ tego zabiegu na seksualność, ponieważ dochodzi do okaleczenia narządów płciowych kobiety. Badania pokazują również, że nacięcie krocza zwiększa ból w czasie stosunku seksualnego. Przeciwko rutynowemu nacinaniu krocza jest też Fundacja Rodzić po Ludzku i kampania Nie daj się naciąć.

2. Zabieg kleszczowy

To operacja zakończenia ciąży za pomocą kleszczy położniczych, za pomocy których wyciąga się dziecko z narządu rodnego. Wskazaniami do operacji kleszczowej jest: przedłużony okres porodu, zagrożenie płodu oraz choroba serca, dysfunkcja mięśniowy i fizyczne wyczerpanie matki.

Przeciwwskazaniem jest niepełne rozwarcie ujść macicy, nieprawidłowa budowa miednicy, ułożenia odgięciowe główki czy martwy płód. Zabieg kleszczowy odbywa się w kilku etapach: zaprezentowanie i wprowadzenie kleszczy, zamknięcie, sprawdzenie, próba podciągnięcia i wytoczenie główki płodu.

Możliwe są jednak komplikacje, czyli na przykład pęknięcie krocza lub pochwy u matki, rozdarcie łechtaczki, pęknięcie szyjki macicy, oderwanie albo naddarcie brzuśców mięśni dźwigaczy odbytu. Możliwe są również urazy płodu, takie jak pęknięcie namiotu móżdżku wraz z uszkodzeniem żył, uszkodzenie czaszki, otarcie skóry, krwiaki, porażenia nerwów, pęknięcie kości czaszki, uszkodzenie zatok żylnych.

3. Cesarskie cięcie

To zabieg chirurgiczny, który polega na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy i wyjęciu dziecka. Jeśli zabieg ten wykonuje się nieplanowo, najczęściej znieczula się odgórnie za pomocą narkozy. Z kolei kiedy zabieg jest planowany, przeprowadza się znieczulenie miejscowe – zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe. Co ciekawe, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby odsetek ciąż rozwiązywanych za pomocą cesarskiego cięcia nie przekraczał 15%.

Wskazaniem do wykonania tego zabiegu są dystocja szyjkowa, stan przedrzucawkowy, nieprawidłowe ułożenie główki, przedwczesny poród, wypadnięcie pępowiny, podejrzenie krwotoku wewnętrznego (którego powodem jest pęknięcie macicy) czy przedwczesne odklejenie łożyska.

Niewiele osób też wie, że nazwa zabiegu cesarskie cięcie wzięła się z czasów antycznego Rzymu, kiedy (według prawa) nie można było pogrzebać ciężarnej kobiety. Należało więc przeprowadzić operację wyciągnięcia płodu. Podobno w ten sposób urodził się ok. 102 r. p. n. e. Juliusz Cezar – stąd nazwa zabiegu. Pierwszy opis urodzenia się żywego dziecka za pomocą tej metody pochodzi z jedenastowiecznej kroniki pt. Przypadek klasztoru świętego Galla, która podaje, że w 508 r. p. n. e. z łona kobiety imieniem Wendilgarda wyciągnięto żywy płód.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03