Czasami przed zatrudnieniem u konkretnego pracodawcy należy wykonać badania lekarskie. Zaniedbanie tego obowiązku może wiązać się z dotkliwymi karami. Niekiedy pewnego rodzaju analizy należy powtarzać okresowo. Istnieją także pracownicze  badania kontrolne. Kto płaci za takie badania? Gdzie można je wykonać?

 

Ustawa o Medycynie Pracy

Każdy pracownik podlega ochronie w miejscu pracy. Jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić pracodawca przed zatrudnieniem, jest zadbanie o prawidłowy stan biura lub hali produkcyjnej. Nie może się zdarzyć, że pracownicy będą wykonywali swoje obowiązki w niesprzyjającym ich zdrowiu miejscu. Prawa pracownicze w tej kwestii są regulowanej w Kodeksie Pracy oraz w Ustawie o Medycynie Pracy. Niektóre firmy, które zatrudniają dużą liczbę osób, decydują się wręcz na utworzenie i prowadzenie przychodni przyzakładowych.

Badania z zakresu medycyny pracy muszą zostać poprzedzone prawidłowym skierowaniem od pracodawcy. W tego rodzaju dokumencie zawiera się dane dotyczące firmy, dane pracownika oraz nazwę stanowiska pracy. Skierowanie obejmuje także wykaz szkodliwych czynników występujących w miejscu zatrudnienia (trzeba podać wszystkie niezbędne wartości).

 

Badania wstępne, okresowe i kontrolne

U lekarza medycyny pracy można wykonać kilka rodzajów badań w tym:

  • wstępne do pracy;
  • okresowe;
  • kontrolne.

Pierwsze z nich mają na celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach. Przeprowadza się je przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek obowiązków. Badania okresowe wynikają z kolei z terminów wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy. Należy je wykonywać regularnie raz na jakiś czas. Badania kontrolne przeprowadza się wówczas, gdy pracownik przez okres dłuższy niż 30 dni był niezdolny do  pracy z powodu wystąpienia choroby.

 

Kiedy wykonać badania?

Każdy pracownik musi się zbadać przed podpisaniem umowy o pracę. Jeżeli lekarz nie znajdzie żadnych przeciwwskazań, wówczas wydaje przyszłemu pracownikowi odpowiednie orzeczenie. Zapisuje na nim, kiedy należy zgłosić się na badania okresowe. Pracownicy często zapominają o tym, że trzeba się badać każdorazowo przy zmianie pracodawcy. Nawet jeśli rozpoczynamy pracę na tym samym stanowisku, to musimy znowu przejść badania wstępne.

Kodeks Pracy reguluje również częstotliwość badań okresowych. Tego rodzaju analizy przeprowadza się systematycznie, raz na kilka lat. W przypadku pracowników narażonych na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów trzeba badać się co 2 lata. Jeśli w zakładzie pracy panuje mikroklimat, do lekarza medycyny pracy trzeba się udawać z wizytą regularnie co 3 lata. Przerwa między badaniami wynosi 4 lata, w przypadku pracowników biurowych, stale korzystających z komputera.

 

Koszty lekarza medycyny pracy

Zarówno za badania wstępne, jak i okresowe lub kontrolne płaci pracodawca. W żadnym wypadku kosztów nie powinien ponosić pracownik. Wymuszanie na nim zapłaty jest niezgodne z Kodeksem Pracy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że badania są darmowe tylko wtedy, gdy pracodawca wskazał konkretny zakład medycyny pracy (ma nawiązaną umowę). Jeżeli jednak firma nie współpracuje z żadnym lekarzem, wówczas przyszły pracownik sam szuka odpowiedniej przychodni. Za badania lekarskie w niej wykonane musi zapłacić. Na podstawie rachunku wszelkie poniesione koszty powinny być jednak zwrócone. Warszawiacy mogą wykonać badania u lekarza medycyny pracy w naszej przychodni – umów się na wizytę u lekarza medycyny pracy.

 

Przykładowe badania u lekarza medycyny pracy

Wszyscy kierowcy są zobowiązaniu do wizyty u lekarza przed zdobyciem prawa jazdy (zarówno kategorii B, jak i A, C, D i E). Tego rodzaju testy muszą wykonać ci, którzy chcą pracować jako operatorzy wózków widłowych lub przy obsłudze i konserwacji dźwigów.

Badania wysokościowe są przeznaczone dla osób pracujących na wysokości. Chodzi przede wszystkim o operatorów dźwigów, koparek, wózków, suwnic. Warto także pamiętać o bardzo popularnym badaniu związanym z wpisem do tzw. książeczki sanepidowskiej. Testy muszą wykonać m.in. ci, którzy będą pracować z żywnością lub z opakowaniami na produkty spożywcze. Książeczki SANEPID posiadają np. cukiernicy, kelnerki, barmani.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03