mammografia

Współcześnie jest wiele metod umożliwiających wykrycie nowotworu w ciele człowieka. Wiele z tych metod jest nieinwazyjnych. Niektóre mogą budzić dyskomfort, panikę. Warto poddawać się różnego rodzaju badaniom, które umożliwiają szybkie wykrycie raka i zwiększają szansę na wyleczenie.

Testy genetyczne

Analizują materiał genetyczny, czyli DNA pacjenta w celu potwierdzenia albo wykluczenia samych mutacji predysponujących do pojawiania się nowotworu. Testy te wykrywają występujące w genetycznym DNA zmiany odziedziczone po przodkach.

Największe zalety – wysoka czułość (ponad 99%!) oraz to, że test przeprowadza się tylko raz w życiu. Wynik testu jest po prostu aktualny do końca życia. Poza tym do wykonania testu nie trzeba się specjalnie przygotowywać.

Mierzenie stężenia markerów nowotworowych we krwi

Markery nowotworowe. Niejedna osoba zastanawia się nad tym, co kryje się za tą zagadkową nazwą. Tymczasem chodzi o substancje chemiczne wytwarzane w tkankach organizmu. Substancje te przyjmują postać białek, enzymów, hormonów lub antygenów. Stężenie ich jest niewielkie w tkankach prawidłowych ale większe w tkankach nowotworowych, gdzie ich produkcja niepokojąco przyspiesza. Badanie to wymaga regularnego powtarzania. Szczególnie po zakończeniu leczenia nowotworowego.

Największe zalety – badanie to umożliwia systematyczną diagnostykę nowotworu.

Ultrasonografia

Badanie to diagnozuje wielkość i kształt narządów wewnętrznych oraz zmiany, jakie występują w ich obrębie. Za pomocą ultrasonografii (USG) można pobrać fragmenty tkanek do histopatologii.

Największe zalety – jest to badanie mało inwazyjne.

Tomografia komputerowa

Jest to badanie radiologiczne umożliwiające uzyskanie wyraźnych i dokładnych zdjęć narządów oraz kości. Badanie to umożliwia potwierdzenie obecności chorób nowotworowych narządów rodnych u kobiet, prostaty u mężczyzn, płuc, nerek czy pęcherza moczowego. Wadą tego badania jest szkodliwość promieniowania rentgenowskiego, dlatego nie należy wykonywać go zbyt często.

Największe zalety – umożliwia dokładną diagnostykę.

Rezonans magnetyczny

To bardzo nowoczesne badanie polegające na wykorzystaniu pola magnetycznego oraz fal radiowych, pozwalających zobaczyć przekrój narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach.

Największa zaleta – Rezonans magnetyczny (MRI) nie ma złego wpływu na zdrowie pacjenta.

Endoskopia

Endoskopia to badanie polegające na wprowadzeniu do wnętrza ciała pacjenta sondy umożliwiającej uzyskanie obrazu wnętrza narządu. Endoskopia umożliwia także pobrane materiału do dalszych badań. Narzędziem pracy jest endoskop, czyli aparat umożliwiający doprowadzenie światła i optyki do wnętrza ciała.

Największa zaleta – badanie to umożliwia dokładną diagnostykę.

Mammografia

Mammografia to badanie radiologiczne mające na celu wykrycie raka piersi. Alternatywą dla mammografii jest palpacyjne badanie piersi, rezonans magnetyczny, ultrasonografia czy duktografia. Głównym celem przeprowadzania mammografii jest wykrycie nowotworu piersi we wczesnym stadium. W miejscu rozwoju nowotworu tworzą się mikrozwapnienia, które jest w stanie wykryć klisza radiograficzna jako układy białych plamek.

Największa zaleta – za pomocą tego badania można wcześnie rozpoznać stany patologiczne takie jak nowotwór piersi.

Cytologia

Cytologia jest podstawowym testem ginekologicznym, pozwalającym mikroskopijnie ocenić komórki nabłonka pokrywającego szyjkę macicy pod względem obecności zmian nowotworowych. Lekarze zalecają cytologię kobietom po 25 roku życia co najmniej raz na 3 lata. Najlepiej w 10 – 18 dniu cyklu menstruacyjnego.

Największa zaleta – to badanie może naprawdę uratować życie. Jednak niektóre kobiety boją się je wykonać ze względu na niepokój w czasie oczekiwania na wyniki.

Badanie per rectum

Rutynowe badanie przez odbytnicę. Stosuje się je w profilaktyce nowotworu prostaty, jelita grubego i odbytu. Dzięki temu badaniu możliwa jest również diagnostyka pęcherza moczowego i narządów rozrodczych.

Największa zaleta – mimo uczucia dyskomfortu można za pomocą tego badania uzyskać dokładne wyniki.

Dermatoskopia

Nieinwazyjny test pozwalający na diagnostykę zmian chorobowych skóry przy użyciu dermatoskopu. Badanie umożliwia ocenienie niewidocznych gołych okiem zmian charakterystycznych dla czerniaka złośliwego. Zmian takich jak asymetria czy różnorodność barw. Metoda ta ma bardzo duże znaczenie w wykrywaniu czerniaka złośliwego. Posługuje się dermatoskopem, będącym połączeniem lupy o powiększeniu 10 – 20 razy z wystandaryzowanym źródłem światła.

Największa zaleta – nieinwazyjność, niska cena, niewielki czas badania – zaledwie kilka minut.

Histopatologia

Histopatologia polega na pobraniu fragmentów tkanek i ich analizie pod mikroskopem. Dzięki histopatologii można zdiagnozować rodzaj nowotworu oraz stopień złośliwości, a także dobrać odpowiednie leczenie.

Największe zalety – za pomocą tej metody można dużo dowiedzieć się o różnego typu nowotworach.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03