krew do badania w probówce

Do oceny czynności nerek wykonuje się profil nerkowy. W trakcie badania przeprowadza się analizy krwi i moczu, które mają zasadnicze znaczenie w ocenie czynności nerek. Choroby nerek wiążą się nie tylko z dysfunkcjami wydalania produktów przemiany materii. Mają one niekorzystne odzwierciedlenie na gospodarce tłuszczowej i hormonalnej organizmu, a nawet w układzie krwiotwórczym.

Kto powinien wykonać badania krwi do oceny czynności nerek

Badaniu krwi w ocenie czynności nerek powinny poddać się osoby, które uskarżają się na objawy typowe dla nieprawidłowej pracy nerek, np. bóle pleców na wysokości nerek, rzadkie lub nagminne oddawanie moczu. W takim przypadku badania wykonywane są w celu zdiagnozowania choroby, która powoduje opisywane dolegliwości. Należy tutaj nadmienić, że zaburzenia w pracy nerek nie zawsze są motywowane przez choroby nerek. Często dysfunkcje powodują inne schorzenia, jak np. cukrzyca. Do sprawdzenia czynności nerek i monitorowania leczenia w trakcie przyjmowania różnych medykamentów, a nawet po przeszczepach wykorzystuje się właśnie, tzw. profil nerkowy.

Badanie krwi w ocenie czynności nerek – metoda BUN

Analiza krwi pacjenta, jest podstawowym narzędziem sprawdzającym funkcjonowanie nerek. Specjaliści diagnozują stężenie azotu mocznikowego, kreatyniny, kwasu moczowego oraz sprawność przesączenia kłębuszkowego. Są to najskuteczniejsze metody wykorzystywane zarówno w Polsce, jak i na świecie.

BUN – jest to parametr biochemiczny służący do sprawdzania obecności azotu mocznikowego we krwi. Na jego podstawie dokonuje się pomiarów kolejnych czynników, np.: przesączanie kłębuszkowe, czyli szybkość sączenia krwi przez nerki.
Mocznik powstaje w wątrobie jako końcowy produkt przemiany białek. Kolejno prowadzony jest do wydalenia. Niemal wszystkie choroby nerek objawiają się niewystarczającym wydzielaniem mocznika, co podnosi stężenie BUN we krwi. Norma azotu mocznikowego dla ludzkiego organizmu wynosi, ok. 7-18 mg/dl. Podwyższoną wartość wskaźnika często odnotowuje się nie tylko u osób z dysfunkcjami nerek, ale i u pacjentów na diecie wysokobiałkowej. Podwyższony poziom BUN powoduje, m.in. krwawienia z przewodu pokarmowego, gorączki i posocznicę. W pierwszym wymienionym przypadku wydalana krew może zostać wykorzystana do prowadzenia dalszych badań. Zbyt niski poziom azotu mocznikowego we krwi wskazuje na niedożywienie, nadmierne nawodnienie organizmu i niewydolność wątroby.

Poprzez parametr można wykryć choroby, takie jak: padaczka, nefropatia cukrzycowa, nadciśnienie złośliwe, ostry zespół nerczycowy, rdzeniasty rak nerek i zespół hemolityczno – mocznicowy.

Badanie krwi w ocenie czynności nerek – stężenie kreatyniny

Kreatynina to produkt rozpadu kreatyny, a zarazem bardzo istotny składnik mięśni w ludzkim organizmie. Produkcja kreatyniny zależy od masy mięśniowej, która zmienia się w wolnym tempie. Norma wynosi 62-124 mmol/l (0,7-1,4 mg/dl).
Kreatynina jest wydalany przez nerki, a jej poziom we krwi jest proporcjonalny do współczynnika przesączania kłębuszkowego. Określenie poziom kreatyniny w surowicy krwi jest bardziej miarodajnym czynnikiem wskazującym na niedoczynność nerek niż test BUN. Nadmiar ilości kreatyny jest charakterystycznym a zarazem towarzyszącym elementem zaburzenia czynności nerek. Dodatkowo poziom tego składnika można weryfikować za pomocą testu moczu, jednak specjaliści skłaniają się częściej ku badaniu z krwi.

Badanie krwi w ocenie czynności nerek – wskaźnik GRF

Do oszacowania dokładnej funkcji nerek stosuje się czynnik GRF zwany klirens kreatyniny, czyli wskaźnik przesączania kłębuszkowego lub inaczej wskaźnik filtracji kłębuszkowej. Specjaliści analizują wyniki badania na podstawie zestawienia ilości przefiltrowanego osocza krwi w określonym czasie (zazwyczaj 24h) w stosunku do określonej części osocza krwi. Następnie wylicza się objętość przepompowanej kreatyny w mililitrach na minutę. Niska wartość czynnika GRF wskazuje na nieprawidłową czynność nerek.

Badanie krwi w ocenie czynności nerek – stężenie kwasu moczowego

Kwas moczowy, to końcowy produkt metabolizmu. Jego normę szacuje się na 0,15-0,45 mmol/l (2,5-8,0 mg/dl). Nadmierna obecność substancji może świadczyć o kamienicy nerkowej, dnie moczowej, a nawet niewydolności nerek. Zaś niedobór tego kwasy wskazuje na zespół Schwartza-Barttera (polega na niewłaściwym uwalnianiu wazopresyny).

Badanie krwi w ocenie czynności nerek – elektrolity

Każdy powinien poddać się chociaż raz w roku badaniom kontrolnym morfologii krwi oraz elektrolitów. Wyniki tych podstawowych badań zobrazują fundament pracy nerek jaki stanowi równowaga wodno-elektrolitowa w organizmie. W prawidłowym funkcjonowaniu nerek bardzo ważna jest zrównoważona wartość sodu i potasu, zatem ich prawidłowe wartości znaczą o zdrowiu badanej osoby. Norma sodu, to 135–145 mmol/l we krwi, a potasu 3,5-5 mmol/l. Podwyższone stężenie sodu może być efektem, np. zbyt małej ilością wody w obrębie nerek. Natomiast zbyt niskie stężenie tego pierwiastka może świadczyć o utracie wody przez nerki. Wysoka wartość potasu w organizmie jest typowym objawem niewydolności nerek.

W związku z powyższym głównym celem badań krwi w czynności nerek jest ocena czynności nerek i pomoc w rozpoznaniu choroby. Ponadto testy krwi umożliwiają monitorowanie progresji niewydolności nerek.

Telefon kontaktowy        (22) 828 59 03